You have completed 0% of this survey
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Demokratin i Nordmalings kommun

Kommunfullmäktige i Nordmalings kommun har en fast beredning, demokratiberedningen. Beredningens uppdrag är följande (efter beslut i fullmäktige 2018-02-12 § 7): samordna det övergripande demokratiarbetet, ansvara för utveckling av medborgar- och brukarinflytande samt hålla en kontinuerlig kontakt och utveckla dialogen med medborgarna. Demokratiberedningen har beslutat att utföra en enkätundersökning bland Nordmalings kommuns medborgare för att få en uppfattning om hur demokratin i Nordmalings kommun uppfattas samt att det är en av de aktiviteter som Nordmalings kommun planerat i sin demokratideklaration som undertecknats i och med uppmärksammandet av att det i år (2021) är 100 år sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta .

Du som svarar på enkäten kommer vara anonym. Svaren kommer efter enkätens genomförande sammanställas av demokratiberedningen och sedan i sin sammanfattade form återrapporteras till Kommunfullmäktige. Enkätsvaren kommer sedan användas som underlag för bland annat demokratiberedningens fortsatta arbete.

Tack för att du deltar i enkäten och hjälper till i arbetet med att stärka demokratin i Nordmalings kommun.
Det finns 18 frågor i denna enkät.
Den här enkäten är anonym.

Ditt deltagande i denna enkät kommer inte innehålla någon identifierande infomation om dig, om inte någon specifik fråga i enkäten uttryckligen frågar om det.

If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.