Nyinflyttad i Nordmalings kommun


Enkät för att ta reda på vad de nyinflyttade i kommunen tycker om Nordmaling.

Hej!

Eftersom du är viktig för oss vill vi veta mer om vad du tycker. I vår inflyttarenkät får du besvara frågor om dig själv, vad du tycker om kommunens service och framförallt - varför du har valt att bosätta dig i just vår kommun. Vi är mycket tacksamma om du fyller i denna enkät.

Enkäten är frivillig och dina svar är helt anonyma och kommer endast att användas till att ta fram statistik och information om våra nyinflyttade. Resultatet kommer framförallt att användas internt hos kommunen men kan komma att visas externt exempelvis på vår hemsida.

Tack på förhand!

Den här enkäten innehåller 17 frågor.

En kommentar om sekretess
Den här enkäten är anonym.
Ditt deltagande i denna enkät kommer inte innehålla någon identifierande infomation om dig, om inte någon specifik fråga i enkäten uttryckligen frågar om det. Om du angav en behörighetskod för att komma in i denna enkät kommer den inte att sparas med dina svar. Behörighetskoderna hanteras i en separat databas och kommer endast att uppdateras för att visa om du fullföljt (eller inte fullföljt) din enkät. Det finns inget sätt att koppla behörighetskoderna till svaren.